CENTRUM Obchody a služby AKTUALITY DOSTUPNOSŤ OTVARACIE-HODINY INTERAKTÍVNA MAPA PARKOVANIE KONTAKT

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ „Cubicon Galérie“:

SG Shopping, s.r.o.

Staré Grunty 24

841 04 Bratislava

IČO 43 896 375

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 49721/B

 

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje klientov za účelom:

-        Registrácie klienta vo „VIP clube“ - v rozsahu spracúvaných osobných údajov

-        Marketingu - zasielaním newsletter správ a to formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych SMS  správ v rozsahu spracúvaných osobných údajov: (meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mail).

Úrad na ochranu osobných údajov SR zaregistroval oznámenie IS pod číslom 4972.

 

Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári a to počas celého trvania členstva v „VIP clube“. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou na sídlo prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  • spracované osobné údaje klientov ( dotknutých osôb ) použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
  • nesúhlasom so zasielaním newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia registrácie a poskytnutia služieb.
  • Ochrana osobných údajov klientov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva klientov sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie súa osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je klient povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

KONTAKT

Obchodné centrum CUBICON
Staré grunty 24
841 04 Bratislava

vip@cubicon.sk
FACEBOOK

Staň sa našim fanúšikom

NEWSLETTER


© 2016 CUBICON. All rights reserved.    |    Kontakt    |    Mapa stránok    |    Ochrana osobných údajov    |    Created by SOYAMEDIA